Daňová kontrolaVytýkací řízeníOdvolací řízeníŘízení před soudemNáhrady škod státem
O NÁS NAPIŠTE NÁM KONTAKT AKTUÁLNĚ SOUBORY KE STAŽENÍ

V případě, kdy je daňový spor úspěšný, má daňový subjekt právo na náhradu škody, jež mu byla státem způsobena při výkonu veřejné moci.

Odpovědnost státu za škody způsobené při výkonu veřejné moci vychází z Čl. 36 odst. 3 a 4 Listiny základním práv a svobod (zákon č. 2/1993 sb.) a ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Lze žádat náhradu újmy majetkové i nemajetkové. Je samozřejmostí, že v rámci majetkové újmy lze žádat náhradu nákladů řízení, jež v sobě zahrnují i odměnu za zastoupení (tedy honorář UNTAX, s.r.o.).

Doporučujeme našim klientům odvrhnout zbytečné obavy z pomsty správce daně a své nároky na náhradu škody uplatnit. Předně byl klient obvykle po mnoho let zasažen neblahými důsledky nezákonnosti a zaslouží si alespoň z části nahradit útrapy. V druhé řadě je pak nutné poskytnout správci daně (správnímu orgánu) zpětnou vazbu v podobě odpovědnosti za následky jeho nezákonných rozhodnutí či nesprávných úředních postupů.

Aby bylo dílo dokonáno, je nutné vyžadovat po státu (Ministerstvu financí), aby uplatnil regres podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, proti úředním osobám, jež škodu způsobily.

Totiž odpovědnost kultivuje.

 

Copyright © 20016 Untax s.r.o. | Kontakty | O společnosti UNTAX s.r.o.