Daňová kontrolaVytýkací řízeníOdvolací řízeníŘízení před soudemNáhrady škod státem
O NÁS NAPIŠTE NÁM KONTAKT AKTUÁLNĚ SOUBORY KE STAŽENÍ

Tam, kde je už vydáno rozhodnutí ve věci samé (nejobvykleji dodatečný platební výměr), je nutné uplatnit řádný opravný prostředek podle ust. § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění předpisů pozdějších (dále jen "d. ř.") - odvoláníProfesionálně zpracované odvolání na základě precizní analýzy skutkového stavu podpořené vhodnými důkazními návrhy má vyšší šanci na úspěch, než laické odvolání. Spravedlivý hněv a pocit nespravedlnosti žádné řízení nevyhraje. Je nutné chladně argumentovat v mezích daných přísnou logikou a právem. Ve sporu vyhrává lepší argumentace.S ohledem na to, že odvolacím orgánem je Odvolací finanční ředitelství (správce daně ve druhém stupni), které je nadřízeným orgánem finančního úřadu (správce daně v prvním stupni) a metodicky jej vede, v drtivé většině případů zastává stejný názor jako finanční úřad. Dvojstupňovost daňového řízení bývá často nezákonně narušena i tím, že v průběhu řízení finanční úřad konzultuje postup s Odvolacím finančním ředitelstvím. Z toho nutně vyplývá závěr, že je často odvolání zamítnuto, neboť o něm rozhoduje orgán, který se na vzniku prvostupňového rozhodnutí, které je napadeno odvoláním, podílel. Práce na odvolání však není vynaložena marně. Úsilí se vrátí v řízení před správním soudem vedeným podle soudního řádu správního.

 

Copyright © 20016 Untax s.r.o. | Kontakty | O společnosti UNTAX s.r.o.